Hàm số img1 là:        

A.

Hàm số chẵn.

B.

Hàm số lẻ

C.

Vừa chẵn vừa lẻ.

D.

Không chẵn không lẻ.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Hàm số đã cho có tập xác định img1. Vậy với img2. Ta có img3 img4. Vậy hàm số đã cho là hàm số lẻ. Vậy đáp án đúng là B.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.