Hàm số img1 nghịch biến trên khoảng nào?  

A.

img1

B.

img1

C.

  img1

D.

 img1

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

 Ta có: img1 Ta có bảng biến thiên.  
Nhận thấy hàm số nghịch biến trên khoảng img2  

 

Đáp án đúng là B.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.