Hạn chế chủ yếu về tự nhiên của khu vực đồng bằng nước ta là:           

A.

Nơi tập trung ít tài nguyên khoáng sản.

B.

Diện tích đất đai chật hẹp.

C.

Thiên tai thường xảy ra, gây thiệt hại lớn về người và tài sản.

D.

Nhiều sông suối, ao hồ, kênh rạch.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.