Hành vi nào sau đây thể hiện tự trong?

A.

Không nhận lỗi khi mắc khuyết điểm

B.

Làm đúng lời hứa

C.

Hoàn thành nhiệm vụ

D.

Nhìn bài bạn

Đáp án và lời giải
Đáp án:A

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.