Hạt nhân ${}_{92}^{234}U$ phóng xạ α tạo thành hạt nhân X. Biết hạt nhân 234 U đứng yên, hạt α có động năng là 13,94 MeV, lấy khối lượng hạt nhân tính theo đơn vị u bằng số khối. Phân rã này tỏa ra năng lượng xấp xỉ bằng:

A. 13,98 MeV
B. 14,18 MeV
C. 20.28 MeV
D. 16,81 MeV
Đáp án và lời giải
Đáp án:C

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.