Hạt nhân urani U234 đứng yên, phân rã a và biến thành hạt nhân thôri (Th230). Động năng của hạt a bay ra chiếm khoảng bao nhiêu phần trăm năng lượng phân rã? Coi khối lượng xấp xỉ bằng số khối.          

A.

A: 1,68%

B.

B: 98,3%

C.

C: 16,8%        

D.

D: 96,7%

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

img1 

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.