Hậu quả lớn nhất của hiệp định Muyních là:

A.

Liên Xô bị cô lập.

B.

Không cứu được hòa bình mà lại khuyến khích bọn phát xít đẩy mạnh chiến tranh xâm lược.

C.

Chiến tranh thế giới bắt đầu giữa Ba Lan và Đức.

D.

Đức tấn công Liên Xô.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Không cứu được hòa bình mà lại khuyến khích bọn phát xít đẩy mạnh chiến tranh xâm lược.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.