Hệ phương trình img1 có bao nhiêu cặp nghiệm img2 ?  

A.

1

B.

 Vô nghiệm.

C.

 2

D.

 3

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

Phân tích: Điều kiện : img1 Ta có : img2img3img4  img5  Khi img6 thì img7img8img9img10  Khi img11 thì img12 (vô nghiệm vì img13) Vậy hệ phương trình có nghiệm img14.

 

Đáp án đúng là  A

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.