Hệ số của img1 trong khai triển img2 bằng:  

A.

img1 

B.

img1 

C.

img1 

D.

img1 

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Phân tích:  Số hạng tổng quát trong khai triển trên là: img1img2  Để chứa số hạng img3 khi img4img5  Vậy hệ số của img6trong khai triển trên là: img7.  

Vậy đáp án đúng là B.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...