Hệ số của img1trong khai triển của nhị thức Niu tơn img2

A.

img1 

B.

img1 

C.

img1 

D.

img1 

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

Chọn D  Phương pháp: Sử dụng khai triển nhị thức Niu tơn: img1 từ đó tìm số hạng chứa img2 để suy ra hệ số. Cách giải: Ta có img3 Số hạng chứa img4 trong khai triển ứng img5 với nên hệ số của img6 là img7   Chú ý: Một số em bỏ qua img8 dẫn đến nhầm dấu kết quả.  

 

Đáp án đúng là  D

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...