Hệ số của x8 trong khai triển biểu thức img1 thành đa thức bằng:                         

A.

A. 7770

B.

B. 19110

C.

C. 11521        

D.

D. 5850

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

Đáp án A

Xét khai triển img1  Hệ số của img2ứng với img3 suy ra hệ số của img4trong img5img6  Xét khai triển img7 Hệ số của img8ứng với img9  Suy ra hệ số của img10trong biểu thức img11img12 . Vậy hệ số cần tìm là img13   

 

Đáp án đúng là  A

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.