Hệ bất phương trình img1 có nghiệm khi và chỉ khi:

A.

 img1.        

B.

 img1.        

C.

 img1.        

D.

 img1.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Chọn C Hệ BPT img1. Hệ có nghiệm khi img2img3.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.