Hiđrat hóa 2 anken chỉ tạo thành 2 ancol (rượu). Hai anken đó là:                         

A.

2-metylpropen và but-1-en (hoặc buten-1).

B.

Propen và but-2-en (hoặc buten-2).

C.

Eten và but-2-en (hoặc buten-2).        

D.

Eten và but-1-en (hoặc buten-1).

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Vậy đáp án đúng là C.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...