Hiện nay mẹ hơn con 28 tuổi. Sau 3 năm nữa, tuổi mẹ gấp 5 lần tuổi con. Tuổi của con hiện nay là:

A.

4 tuổi

B.

7 tuổi

C.

8 tuổi

D.

3 tuổi

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:Sau 3 năm nữa mẹ vẫn hơn con 28 tuổi. Tuổi con 3 năm nữa là: $28:\left( {5 - 1} \right) \times 1 = 7$ (tuổi) Tuổi của con hiện nay là: 7 – 3 = 4 (tuổi) Đáp số: 4 tuổi.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...