Hiện tượng các nhiễm sắc thể tiến lại gần nhau, kết hợp với nhau theo chiều dọc và bắt chéo lên nhau xảy ra trong giảm phân ở        

A.

kỳ đầu, giảm phân I.         

B.

kỳ đầu, giảm phân II

C.

kỳ giữa, giảm phân I

D.

kỳ giữa, giảm phân II

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

Kì giữa giảm phân I diễn ra hiện tượng tiếp hợp và trao đổi chéo.

Đáp án đúng là A.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...