Hiện vật tiêu biểu nhất của thời Văn Lang là:

A.

Thành Cổ Loa

B.

Trống đồng

C.

Cuốc sắt

D.

Cả 3 đều sai

Đáp án và lời giải
Đáp án:B

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.