Hòa tan hết 12,5 gam hỗn hợp gồm M và M2O (M là kim loại kiềm) vào nước thu được dung dịch X chứa 16,8 gam chất tan và 2,24 lít khí H2 (đktc). Kim loại M là:         

A.

A: Na

B.

B: Rb

C.

C: K

D.

D: Li

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Ta có img1. Đặt số mol của M2O là a mol. Ta có: img2  Thử đáp án ta được kim loại M là K với img3

Vậy đáp án đúng là C

 

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...