Hòa tan hoàn toàn 21,5 gam hỗn hợp X gồm Al, Zn, FeO, Cu(NO3)2 cần dùng hết 430 ml dung dịch H2SO4 1M thu được hỗn hợp khí Y (đktc) gồm 0,06 mol NO và 0,13 mol H2, đồng thời thu được dung dịch Z chỉ chứa các muối sunfat trung hòa. Cô cạn dung dịch Z thu được 56,9 gam muối khan. Thành phần phần trăm của Al trong hỗn hợp X có giá trị gần nhất là:  

A.

A: 25,5%

B.

B: 18,5%

C.

C: 20,5%

D.

D: 22,5%

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Chọn C. - Khi cho 21,5 gam X tác dụng với 0,43 mol H2SO4 thì : img1  img2  - Ta có img3 - Xét hỗn hợp X ta có: img4 img5   

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.