Hòa tan hoàn toàn 51,1 gam hỗn hợp X gồm NaCl và CuSO4 vào nước thu được dung dịch Y. Điện phân dung dịch Y với điện cực trơ, có màng ngăn xốp đến khi nước bắt đầu bị điện phân ở hai cực thì dừng lại. Lúc đó, thể tích khí ở anot sinh ra gấp 5 lần thể tích khí sinh ra ở catot (các thể tích khí đo ở cùng nhiệt độ, áp suất). Phần trăm khối lượng CuSO4 ở trong hỗn hợp X là:  

A.

A: 94,25%

B.

B: 73,22%

C.

C: 68,69%

D.

D: 31,31%

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

img1  img2  Vì có khí thoát ra ở catôt nên img3 img4  img5  img6  img7 

VÂY ĐÁP ÁN LÀ D

 

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.