Hoàn cảnh xuất thân của Nguyễn Hiền trong truyện “Ông Trạng thả diều” có gì đặc biệt ?

A.

Từ một gia đình nông dân nghèo

B.

Từ một gia đình trí thức nghèo

C.

Từ một gia đình thuyền chài

D.

Từ một gia đình có truyền thống cách mạng

Đáp án và lời giải
Đáp án:A

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...