Hoạt động thông tin bao gồm:

A.

Tiếp nhận và xử lý thông tin

B.

Nghiên cứu về máy tính

C.

Xử lý và trao đổi thông tin

D.

Tiếp nhận, xử lý, lưu trữ và trao đổi thông tin

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:Tiếp nhận, xử lý, lưu trữ và trao đổi thông tin

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...