Hỗn hợp M gồm hai peptit X và Y, chúng cấu tạo từ một amino axit và có tổng số nhóm -CO-NH- trong 2 phân tử là 5 với tỉ lệ mol nX: nY=1:2. Thủy phân hoàn toàn m gam M thu được 12 gam glixin và 5,34gam alanin. Giá trị của m:           

A.

A: 16,46

B.

B: 15,56

C.

C: 14,36

D.

D: 14,46  

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

 img1

img2

img3 

Gọi công thức cấu tạo X là Glya − Alab và công thức cấu tạo Y là Glyc − Alad.

img4 

Ta có : img5 

Từ (1) và (2), ta có :

img6

 img7

img8

 img9

Ta có img10  img11

Mà c ≤ 4 (vì tổng số amino axit tạo nên 2 peptit là 7) nên img12 .

Khi đó img13 , và suy img14 .

Công thức cấu tạo của X là : Gly2 − Ala Công thức cấu tạo của Y là: Gly3 − Ala Ta có :

img15

  img16

  img17

 img18 

img19 

Vậy :img20 

Chú ý : Số liên kết peptit trong 1 peptit=số amino axit tạo nên peptit-1

Vậy đáp án đúng là D

   

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.