Hoocmon Ơstrôgen do:

A.

         buồng trứng tiết ra

B.

         tinh hoàn tiết ra

C.

         tuyến yên tiết ra

D.

         tuyến giáp tiết ra

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

Hooc môn Ơstrôgen do buồng trứng sinh ra, Teslostêrôn do tinh hoàn tiết ra, Tiroxin do tuyết giáp tiết ra  

Vậy đáp án là A       

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.