Hợp chất 2,2-đimetylpropan có thể tạo thành bao nhiêu gốc hóa trị I ?

 

 

A.

1 gốc.

B.

4 gốc.

C.

2 gốc.

D.

3 gốc.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

1 gốc.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.