Hướng nghiêng chung của địa hình nước ta là:

A.

Thấp dần từ đông bắc xuống đông nam.

B.

Thấp dần từ tây bắc xuống tây nam.

C.

Thấp dần từ đông bắc xuống tây nam.

D.

Thấp dần từ tây bắc xuống đông nam.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

Phân tích: Hướng nghiêng chung của địa hình nước ta là thấp dần từ Tây Bắc xuống Đông Nam (sgk Địa lí 12 trang 29). Nghĩa là Địa hình cao ở phía Tây Bắc (đồi núi) thấp dần xuống Đông Nam (đồng bằng).

Vậy đáp án là D

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...