Hướng vòng cung là hướng chính của:

A.

Vùng núi Đông Bắc.                

B.

Các hệ thống sông lớn.

C.

Vùng núi Bắc Trường Sơn.       

D.

Dãy Hoàng Liên Sơn.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

Phân tích: Hướng vòng cung là hướng chính của vùng núi Đông Bắc (Atlat trang13).

Vậy đáp án là A

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.