Kết luận đúng trong các kết luận sau là

A.

(1) là hệ quả của (2).

B.

(2) là hệ quả của (1).

C.

(1) ⇔ (2)

D.

Cả ba kết luận đã cho đều sai.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Điều kiện xác định của phương trình (1) và x > -1 . Khi đó vế trái dương; vế phải âm. Vậy tập nghiệm của (1) là Ø . Phương trình (2) có biệt số Δ' = -4 < 0, do đó có tập nghiệm cũng là Ø. Vậy (1) ⇔ (2).

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...