Khai triển của biểu thức img1 được viết thành img2 Tổng img3 bằng         

A.

img1 

B.

img1 

C.

img1 

D.

img1 

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

Phân tích: Ta có img1  Thay img2 ta có img3                           img4  So sánh phần thực hai vế, ta được img5 Vậy đáp án đúng là A.  

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...