Khẳng định đúng về bệnh di truyền phân tử là:   

A.

Bệnh có thể phát hiện bằng việc quan sát cấu trúc NST         

B.

Bệnh do các đột biến gen gây nên         

C.

Down là một trong các bệnh điển hình của bệnh di truyền phân tử         

D.

Bệnh sẽ di truyền qua các thế hệ    

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Bệnh di truyền phân tử là bệnh do các đột biến gen gây nên. Không thể phát hiện bằng quan sát cấu trúc NST, gen gây bệnh sẽ truyền cho đời sau nhưng để biểu hiện thành tính trạng thì còn phụ thuộc vào môi trường và tổ hợp chứa gen đó. Down là một hội chứng có nguyên nhân là tồn tại 3 NST số 21.    

Vậy đáp án đúng là B

 

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...