Khẳng định nào dưới đây là SAI?

A.

282 – 100 : 2 = 91

B.

282 – 100 : 2 = 232

C.

$\left( {30 + 65} \right) \times 2 = 190$

D.

$30 + 65 \times 2 = 160$

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:Ta có: 282 – 100 : 2 = 282 – 50 = 232; $\left( {30 + 65} \right) \times 2 = 95 \times 2 = 190;$ $30 + 65 \times 2 = 30 + 130 = 160.$ Do đó, khẳng định 282 – 100 : 2 = 91 là sai.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...