Khảo sát sự di truyền tính trạng màu sắc hoa ở một loài, người ta thực hiện các phép lai sau: Phép lai 1: ♀ hoa đỏ ♂ hoa tím ® F1-1 100% hoa đỏ. Phép lai 2: ♀ hoa tím ♂ hoa đỏ ® F1-2 100% hoa tím. Lấy hạt phấn cây hoa đỏ ở F1-1 giao phấn với cây hoa tím ở F1-2 sẽ thu được đời F2 có tỉ lệ kiểu hình là :    

A.

100% cây hoa tím

B.

3 cây hoa đỏ : 1 cây hoa tím.

C.

3 cây hoa tím : 1 cây hoa đỏ

D.

1 cây hoa đỏ : 1 cây hoa tím.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

Đáp án : A  Sự di truyền tính trạng màu sắc hoa tuân theo quy luật di truyền tế bào chất, con sinh ra mang kiểu hình giống mẹ, Do đó khi cho cây đực hoa đỏ lai với cây cái hoa tím thì F2 sẽ ra 100% hoa tím    

Vậy đáp án là A

 

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.