Khi đi tìm giun đất ta thường đến những nơi đất có độ ẩm cao, có nhiều chất mùn hoặc phân hữu cơ. Đó là sự phân bố theo nhóm. Kiểu phân bố này thường gặp trong môi trường:

A.

đồng nhất, sự phân bố đồng đều của các yếu tố môi trường cần thiết.

B.

không đồng nhất, sự phân bố của một số yếu tố môi trường cần thiết.

C.

đồng nhất, có đầy đủ các yếu tố môi trường cần thiết.

D.

phân bố đồng đều của nguồn tài nguyên, mật độ quần thể thấp.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

không đồng nhất, sự phân bố của một số yếu tố môi trường cần thiết.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.