Khi giải phương trình img1 một học sinh đã làm theo các bước sau: (I) Điều kiện: img2 (II) Vì img3 nên img4 (III) Do đó img5 (IV) Mặt khác, cũng có được img6 Vậy phương trình vô nghiệm. Biết bài làm trên đã bị nhầm. Vậy bài làm của bạn học sinh đã sai ở bước nào?

A.

(II)

B.

 (III)

C.

 (IV)

D.

 (III) và (IV)

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Phân tích: Sai ở bước (IV), để có thể xảy ra img1 thì img2, ở đây không có được điều đó.

 

Đáp án đúng là C

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...