Khi lên men glucozơ thu được khí CO2 và một dung dịch A chứa một phần glucozơ chưa bị phân hủy và rượu etylic (t°s = 78,3°C). Phương pháp tốt nhất để tách rượu từ dung dịch A là:

A.

Lọc.

B.

Chưng cất.

C.

Kết tinh.

D.

Chiết.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Chưng cất.

Dung dịch A gồm glucozơ, C2H5OH và H2O nên phương pháp tốt nhất để tách rượu là chưng cất vì rượu có nhiệt độ sôi nhỏ hơn cả.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...