Khi nói về bộ ba mở đầu trên mARN, hãy chọn kết luận đúng

A.Trên mỗi phân tử mARN chỉ có duy nhất một bộ ba AUG.
B.Trên mỗi phân tử mARN chỉ có một bộ ba mở đâu, bộ ba này nằm ở đầu 3’ của mARN.
C.Trên mỗi phân tử mARN có thể có nhiều bộ ba AUG nhưng chỉ có một bộ ba làm nhiệm vụ mã mở đầu
D.Tất cả các bộ ba AUG ở trên mARN đều làm nhiệm vụ mã mở đầu
Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:Phân tích:      Trên mỗi phân tử mARN có thể có nhiều bộ ba AUG, nhưng chỉ có một bộ ba AUG mang tín hiệu khởi đầu phiên mã. Nếu không thì trong tất cả các phân tửu protein sẽ không có Met vì axit amin mở đầu sẽ bị cắt bỏ   Bộ ba mở đầu nằm ở đầu 5’ của mARN  

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.