Khi nói về cơ chế dịch mã ở sinh vật nhân thực, có bao nhiêu phát biểu nào sau đây là đúng?

I. Axit amin mở đầu trong quá trình dịch mã là methionin.

II. Mỗi phân tử mARN có thể tổng hợp được từ 1 đến nhiều chuỗi polipeptit cùng loại.

III. Khi riboxom tiếp xúc với mã UGA thì quá trình dịch mã dừng lại.

IV. khi dịch mã, riboxom dịch chuyển trên phân tử mARN theo chiều 3’ → 5’.

A.

2

B.

1

C.

4

D.

3

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

Các ý đúng là: I,II,III. Ý IV sai vì riboxom dịch chuyển trên phân tử mARN theo chiều 5’ → 3’.

Vậy đáp án là D          

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.