Khi nói về đột biến gen, phát biểu nào sau đây là sai?  

A.

Đột biến điểm là dạng đột biến gen chỉ liên quan đến một cặp nucleotit.

B.

Phần lớn đột bến điểm là dạng đột biến thay thế một cặp nucleotit.

C.

Đột biến gen là nguồn nguyên liệu sơ cấp chủ yếu của quá trình tiến hóa.

D.

Đột biến gen có thể làm thay đổi vị trí của gen trên nhiễm sắc thể.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

Đột biến gen chỉ làm thay đổi cấu trúc của gen: bằng cách làm thay đổi thành phần nu hoặc thay đổi trình tự nu bằng cách thêm/bớt hoặc thay thế nu.

Vậy đáp án đúng là D   

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.