Khi nói về nhiễm sắc thể ở tế bào nhân thực, phát biểu nào sau đây đúng?  

A.

A: Cấu trúc cuộn xoắn tạo điều kiện cho sự nhân đôi nhiễm sắc thể.

B.

B: hiễm sắc thể là vật chất di truyền ở cấp độ phân tử

C.

C: Thành phần hoa học chủ yếu của nhiễm sắc thể là ARN và protein

D.

D: Đơn vị cấu trúc cơ bản của nhiễm sắc thể là nucleoxom.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

Phát biểu đúng là D. Đáp án D A sai, cấu trúc dãn xoắn mới tạo điều kiện cho ADN mở mạch và nhân đôi B sai, NST là vật chất di truyền ở cấp độ tế bào C sai, thành phần chủ yếu của NST là ADN và protein  

Vậy đáp án là D

 

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...