Khi sóng âm đi từ môi trường không khí vào môi trường rắn:       

A.

biên độ sóng tang lên.        

B.

tần số sóng tăng lên.

C.

năng lượng sóng tăng lên

D.

bước sóng tăng lên.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

Vì khi sóng âm truyền từ môi trường này sang môi trường khác thì tần số không đổi, tốc độ tăng lên (do tốc độ truyền sóng âm phụ thuộc vào tính đàn hồi của môi trường, môi trường càng đàn hồi thì tốc độ truyền sóng càng lớn), mà img1img2.  

Vậy đáp án đúng là D.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.