Khi tăng độ dài cạnh đáy của một khối chóp tam giác đều lên img1 lần và giảm chiều cao của hình chóp đó đi img2 lần thì thể tích khối chóp thay đổi như thế nào?  

A.

Tăng lên img1 lần.

B.

Không thay đổi.

C.

Tăng lên img1 lần.

D.

Giảm đi img1 lần.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Phân tích:  Giả sử đáy của hình chóp là tam giác đều có cạnh bằng img1 thì img2. Khi đó img3. Khi tăng cạnh tam giác lên 2 lần, giảm chiều cao 4 lần img4; img5. Thì img6.

Vậy đáp án đúng là B. 

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.