Kim loại nào sau đây không tác dụng được với dung dịch HCl         

A.

A: Cu

B.

B: Fe

C.

C: Mg

D.

D: Zn

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

Đáp án A Trong dãy điện hóa, Cu đứng sau H+ nên Cu không phản ứng với dung dịch HCl.  

VẬY ĐÁP ÁN LÀ A

 

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.