Loại ARN nào mang bộ ba đối mã?           

A.

rARN

B.

ARN của vi rút        

C.

mARN

D.

tARN  

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

Loại ARN mang bộ ba đối mã là tARN.

Vậy đáp án đúng là D    

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.