Lực lương chủ yếu được Mĩ sử dụng trong chiến lược “Chiến tranh đặt biệt” ở miền Nam Việt Nam là

A.

quân đội Sài Gòn.

B.

quân đội Mĩ và đồng minh.

C.

quân đồng minh.        

D.

quân đội Mĩ.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

Đáp án đúng là A!

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.