: Mắc 6 bóng đèn có U = 110V vào mạchd diện ba pha ba dây với Ud = 380V cách mắc nào là đúng:

A.

Măc nối tiếp hai bóng đèn thành một cụm, các cụm nối hình sao.

B.

Mắc nối tiếp hai bóng đèn thành một cụm, các cụm nối hình tam giác.

C.

Mắc song song hai bóng đèn thành một cụm, các cụm nối hình tam giác.

D.

Mắc song song hai bóng đèn thành một cụm, các cụm nối hình sao.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...