Mạch dao động LC: Điện tích cực đại trên tụ là Q0, cường độ dòng điện qua mạch có giá trị cực đại là I0. Gọi c là vận tốc ánh sáng trong chân không. Bước sóng λ mạch này thu được có biểu thức:         

A.

img1.

B.

img1.        

C.

img1.

D.

img1.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

img1         .

 

Vậy đáp án đúng là B

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.