Mặt cầu được tạo ra khi:

A.

Xoay một hình tròn quanh một đường kính bất kì của hình tròn đó một góc img1.

B.

Xoay nửa đường tròn quanh đường kính của nửa đường tròn đó một góc img1.

C.

Xoay nửa hình tròn quanh đường kính của nửa đường tròn đó một góc img1.        

D.

Xoay một đường tròn quanh một đường kính bất kì của đường tròn đó một góc img1.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

 Sai lầm thường gặp. Ta cần phân biệt mặt cầu và khối cầu, phân biệt nửa đường tròn và đường tròn.  

Vậy đáp án đúng là: D.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...