Mệnh đề nào sai:

A.

Phép tịnh tiến bảo toàn khoảng cách giữa hai điểm bất kì.

B.

Phép tịnh tiến biến ba điểm thẳng hàng thành ba điểm thẳng hàng.

C.

Phép tịnh tiến biến tam giác thành tam giác bằng tam giác đã cho.

D.

Phép tịnh tiến biến đường thẳng thành đường thẳng song song với đường thẳng đã cho.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

Chọn D  D sai, vì phép tịnh tiến biến đường thẳng thành đường thẳng song song hoặc trùng với đường thẳng đã cho.  

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...