Mệnh đề nào sau đây sai?  

A.

 Hàm số img1 tăng trong khoảng img2.

B.

 Hàm số img1 giảm trong khoảng img2.

C.

 Hàm số img1tăng trong khoảng img2.

D.

 Hàm số img1tăng trong khoảng img2.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

. Quan sát trên đường tròn lượng giác, trên khoảng img1 ta thấy: img2 giảm dần. img3

Vậy đáp án đúng là D 

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.