Một cái hộp chứa img1 viên bi đỏ và img2 viên bi xanh. Lấy lần lượt img3 viên bi từ cái hộp đó. Tính xác suất để viên bi được lấy lần thứ img4 là bi xanh.

A.

img1 

B.

img1 

C.

img1 

D.

img1 

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

Phân tích:  Ta có: Số phần tử của không gian mẫu img1. Gọi img2 là biến cố: “ Viên bi được lấy lần thứ img3là bi xanh”. -        Trường hợp 1: Lần 1 lấy viên đỏ, lần 2 lấy viên xanh: Có img4 cách chọn -        Trường hợp 2: Lần 1 lấy viên xanh, lần 2 lấy viên xanh: Có img5 cách chọn img6. Vậy img7.

 

Đáp án đúng là  A

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...