Một cái ruộng hình chữ nhật có chiều dài là img1 và chiều rộng là img2. Diện tích của ruộng là:

A.

A : img1

B.

B : img1

C.

C : img1

D.

D : img1

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

Phân tích: Diện tích ruộng là img1. Vì img2 nên img3 hay img4. Suy ra img5. Vậy img6.  

Vậy đáp án đúng là A

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.